Zmechanizowane gospodarstwo, to przede wszystkim, większa wydajność produkcji – należy jednak pamiętać o właściwym użytkowaniu i przygotowaniu do pracy maszyn oraz urządzeń, aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego.

Najczęstsze przyczyny wypadków podczas obsługi maszyn i urządzeń to:

– zły stan techniczny maszyn (brak osłon, niesprawny układ kierowniczy czy hamulcowy itp.),
– używanie wyeksploatowanego sprzętu,
– konserwacja i regulacja maszyn będących w ruchu,
– nieodpowiednia odzież robocza,
– naprawa sprzętu we własnym zakresie bez odpowiednich kwalifikacji i narzędzi.

W 2013 roku do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS zgłoszono 23 374 wypadki.

plakat_krokodyl-150x150 plakat_rekin-150x150

Wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy dot. bezpieczeństwa w rolnictwie.
Kampania „Szanuj życie!” Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym.