Przygoda na wsi – zobacz co ci zagraża!

Kolorowy komiks dla dzieci ze szkół podstawowych uczący bezpiecznego zachowania na wsi. Na wieś przyjeżdża grupa dzieci na wakacje. Już pierwszego dnia jedna z dziewczynek ulega wypadkowi. Z pobliskiego domu przybiega gospodarz z synem.

Aby uchronić dzieci przed dalszymi doświadczeniami, postanawia pomóc im w poznaniu warunków panujących na wsi. Jego syn oprowadza swoich rówieśników po gospodarstwie taty.

Komiks przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy